Ścieżka Szkoleniowa w zakresie opieki domowej nad osobami starszymi dla Opiekunów Nieformalnych

Obszar szkoleniowy 1: Opieka nad osobą starszą

Moduł 1.1.
Podstawowe choroby wieku starszego

Podstawowa wiedza na temat chorób wieku starczego. Identyfikacja objawów najczęstszych problemów zdrowotnych osoby starszej.

Moduł 1.2.
Proste zabiegi medyczne

Podstawowe pomiary u osoby starszej. Zapobieganie powikłaniom związanym z unieruchomieniem osoby starszej..

Moduł 1.3.
Higiena osobista

Zabiegi higieniczne i kosmetyczne wykonywane przy wymagającej opieki osobie starszej.

Moduł 1.4.
Żywienie Osób Starszych

Ogólne zasady żywienia. Dieta osób starszych przy wybranych chorobach. Błędy w żywieniu osób starszych. Zasady przygotowywania i przechowywania posiłków.

Moduł 1.5.
Opieka i higiena podczas epidemii wywołanej zakażeniem wirusowym

Przepisy sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące przy opiece nad osobą starszą.

Moduł 1.6.
Pierwsza Pomoc Osobom Starszym w nagłych wypadkach

Poradnik domowy.

Obszar szkoleniowy 2: Inteligencja emocjonalna opiekuna nieformalnego

Moduł 2.1.
Inteligencja Emocjonalna w Opiece nad starszymi

W tym module opiekun nabierze podstawowej wiedzy na temat różnych emocji, co stanowi nieocenioną pomoc przy opiece nad osobą starszą. W trakcie opieki opiekun często spotyka się z różnymi reakcjami ze strony osób starszych, dlatego też ważne jest, aby móc je rozpoznać i zareagować na nie w sposób dojrzały i zrównoważony.

Moduł 2.2.
Radzenie sobie ze stresem

Zespół stresu opiekuna występuje u osób, które sprawują długotrwałą opiekę nad starszą lub przewlekle chorą osobą.

Moduł 2.3.
Wypalenie, Depresja oraz Wykluczenie Społeczne u Opiekuna

Pełnienie roli opiekuna dla osoby z rodziny – choć godne podziwu i satysfakcjonujące – może być również niesamowicie wyczerpujące oraz skutkować wypaleniem i depresją. Depresja może dotyczyć zarówno opiekuna, jak i osoby starszej znajdującej się pod jego opieką.

Pobierz ścieżkę edukacyjną

(PDF, 1.3MB)

Accessibility