Ścieżka Szkoleniowa w zakresie opieki domowej nad osobami starszymi dla Opiekunów Nieformalnych

Obszar szkoleniowy 1:
Opieka nad osobą starszą

Moduł 1.1.
Podstawowe choroby wieku starszego

Cukrzyca, nadciśnienie, choroba Parkinsona,
choroba Alzheimera, reumatyzm, osteoporoza i inne

.

Moduł 1.2.
Proste zabiegi medyczne

Cukrzyca, nadciśnienie, choroba Parkinsona,
choroba Alzheimera, reumatyzm, osteoporoza i inne

.

Moduł 1.3.
Higiena osobista

Zasady i specyfika procedury higieny osobistej w opiece nad osobami starszymi

Moduł 1.4.
Żywienie Osób Starszych

Odpowiednie odżywianie jest jednym z kluczowych czynników w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych.Moduł 1.5.
Opieka i higiena podczas epidemii wywołanej zakażeniem wirusowym

Podstawowe zasady higieny osobistej osób starszych i ich otoczenia w okresie zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej

Moduł 1.6.
Pierwsza pomoc dla osób Starszych w nagłych wypadkach

Radzenie sobie z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia osoby starszej spowodowanym różnymi czynnikami

Obszar szkoleniowy 2: Inteligencja emocjonalna opiekuna nieformalnego

Moduł 2.1.
Inteligencja Emocjonalna w Opiece nad osobami starszymi

Zaspokajaj potrzeby osób starszych i zapewniaj najlepszą możliwą opiekę 

.

Moduł 2.2.
Radzenie sobie ze stresem

Wytyczne, wskazówki i strategie rozpoznawania i zapobiegania Zespołowi Stresu Opiekuna (CSS)Moduł 2.3.
Wypalenie, Depresja oraz Wykluczenie Społeczne u Opiekuna

Rozpoznaj i zrozum wypalenie i depresję. Sposoby i metody przeciwdziałaniaPobierz ścieżkę edukacyjną

Accessibility