Starzenie się demograficzne jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla Europy. Prognozy demograficzne wskazują, że do 2060r. 30% populacji Europejczyków (155mln) będzie w wieku 65lat i więcej – dziś to 19%.

(Źródło: Relationship-Based Home Care: A Sustainable Solution For Europe’s Elder Care Crisis; 2018 Global Coalition on Aging).  

Skala tego zjawiska i pojawiające się już ograniczenia w dostępności do instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi sprawia, że istotny jest rozwój nieformalnych usług opiekuńczych. Najbardziej skuteczną metodą sprawowania opieki nad osobą starszą jest ta świadczona w miejscu jej zamieszkania, czyli w jej naturalnym środowisku. Jest to opieka sprawowana przez tzw. nieformalnych opiekunów (lub inaczej naturalnych opiekunów lub też opiekunów rodzinnych), jakimi są członkowie rodziny, sąsiedzi, przyjaciele i bliscy osoby starszej i trwa tak długo, jak jest to tylko możliwe przede wszystkim ze względów zdrowotnych osoby starszej.  

Opiekowanie się osobą starszą – która ze względu na podeszły wiek lub chorobę – potrzebuje regularnej asysty w jej naturalnym środowisku czyli w domu, jest najbardziej skuteczną metodą, zapewniającą emocjonalne wsparcie i godność w codziennym funkcjonowaniu osoby starszej.  

Opiekunami są najczęściej osoby, które nie są wykwalifikowanymi opiekunami medycznymi.  Wiedzę i umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad bliską osobą w podeszłym wieku, czerpią z własnej intuicji lub informacji przekazywanych podczas wizyt lekarzy lub z innych źródeł.  

Projekt HomeCare jest odpowiedzią na występującą i pogłębiającą się lukę kompetencyjną w obszarze opieki domowej nad osobami starszymi, sprawowaną coraz częściej przez osoby dorosłe z ich najbliższego otoczenia, tj. członków rodziny, sąsiadów, itd. 

Accessibility