Partnerzy

Fundacja MIS

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa (Fundacja MIS) została utworzona w kwietniu 2015. Celem Fundacji jest reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w Polsce, szerzenie samorządności i społeczeństwa obywatelskiego oraz profesjonalizacja zarządzania i usług administracji samorządowej skierowanych do mieszkańców społeczności lokalnych. Fundatorami jest grupa profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego – wybitnych specjalistów z dziedziny prawa, zarządzania i finansów publicznych.

https://fundacjamis.org.pl

MediaCreativa2020

MC2020 to prywatna firma z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii, z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji oraz tworzenia treści i programów szkoleniowych. Wszystkie projekty realizowane przez MC2020 mają jeden wspólny aspekt: innowacji edukacyjnych. Projekty MC2020 są realizowane na szczeblu krajowym i unijnym. MC2020 opracowuje programy szkoleniowe, które wnoszą wartość do środowiska uczenia się poprzez badania oraz innowacyjne metodologie i podejścia pedagogiczne. Niektóre z tych metodologii to: storytelling (w tym cyfrowy storytelling), szkolenie problemowe, grywalizacja, uczenie się oparte na grach itp.

https://mediacreativa.eu/en

e-Training Solutions

Firma tworzy innowacyjne zasoby do synchronicznych i asynchronicznych szkoleń on-line i off-line. Jej główne obszary specjalizacji to produkcja multimediów, opracowywanie interfejsu użytkownika, pisanie i opracowywanie materiałów instruktażowych oraz przeprowadzanie oceny potrzeb. Współpracuje z partnerami z różnych dziedzin, takich jak szkolnictwo wyższe, kształcenie dorosłych, stowarzyszenia handlowe i szkoleniowe oraz MŚP z różnych krajów UE. Oprócz działań związanych z e-learningiem firma oferuje projektowanie interfejsu użytkownika, wirtualną rzeczywistość i modelowanie 3D, produkcję ilustracji i wideo.

http://e-trainingsolutions.de

Virtual Campus

Virtual Campus to firma zajmująca się rozwojem, szkoleniem i doradztwem w zakresie technologii nauki rozszerzonej, poważnych gier i systemów informatycznych. Virtual Campus z siedzibą w Porto na północy Portugalii ma silne relacje z różnymi uniwersytetami i firmami w regionie i z powodzeniem współpracuje z władzami lokalnymi i regionalnymi, stowarzyszeniami przedsiębiorstw i wyspecjalizowanymi firmami. VC opracowało szeroką gamę wirtualnych środowisk dla edukacji i szkoleń oraz wprowadziło kilka produktów dla różnych grup docelowych.

http://virtual-campus.eu

Accessibility