Rezultaty

Grupa docelowa

Osoby dorosłe pełniące rolę opiekuna nieformalnego, tj. dostarczające osobie starszej regularnego, trwałego, fizycznego i/lub emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia codziennego.

Pośrednio, adresatem są same osoby starsze: korzystanie przez opiekunów z zasobów HomeCare umożliwi osobom starszym na uzyskanie w miejscu zamieszkania bardziej profesjonalnej i bardziej dopasowanej do ich potrzeb opieki, zapewni im też lepszą jakość życia w związku z większą wiedzą i lepszymi umiejętnościami opiekunów.

Profesjonalizacja usług tej grupy opiekunów stanowi wydatne uzupełnienie i wsparcie dla instytucjonalnego systemu opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania i w bardziej zindywidualizowany sposób, co jest szczególnie ważne i potrzebne w kontekście przytoczonych wyżej danych statystycznych i prognoz demograficznych.

Rezultaty

  • Ścieżka uczenia się sprawowania opieki domowej nad osobami starszymi dla opiekunów nieformalnych, która zakłada holistyczne podejście do kwestii sprawowania opieki nad niesamodzielną osobą starszą w domu, tzn. dostarcza podstawowej wiedzy i umiejętności  w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczych i proaktywnego podejścia do starzenia się podopiecznego.
  • Szkolenie online dla opiekunów nieformalnych osób starszych w domu, który ma służyć wyposażeniu osób dorosłych w niezbędne kompetencje (wiedzę i umiejętności) do pełnienia roli opiekuna dla niesamodzielnych osób starszych.
Accessibility