Seminarium „Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu?”

30 sierpnia 2022 r. Kraków Q Hotel Plus, ul. Wygrana 6

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie serdecznie zaprasza na Seminarium- Konferencję pn. „JAK WSPIERAĆ OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH W SPRAWOWANIU OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI W DOMU?”, które odbędzie się w dniu

30 sierpnia 2022 r. (wtorek) w Q Hotel Plus w Krakowie (ul. Wygrana 6) w godzinach 11:00-14:00.

Seminarium jest organizowane pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP.  

Cechą współczesnych społeczeństw jest wydłużanie się cyklu życia i związana z tym konieczność zapewnienia profesjonalnej i specjalistycznej opieki osobom potrzebującym, w tym starszym, wymagającym wyspecjalizowanego i intensywnego wsparcia. Skala tego zjawiska sprawia, że zapewnienie szczególnego podejścia w zakresie wsparcia oraz opieki dla osób tego wymagających, w tym starszych w ich miejscu zamieszkania, jest jednym z najpoważniejszych wyzwań w polityce społecznej. Wiele badań i opinii ekspertów wskazuje, że najbardziej skuteczną i zapewniającą godność osoby potrzebującej (w tym starszej) metodą sprawowania opieki jest ta świadczona w miejscu jej zamieszkania. Dom jest dla wszystkich miejscem o szczególnym znaczeniu, silnie związanym z emocjami – to tu osoby potrzebujące wsparcia, w tym starsze czują się w pełni bezpiecznie.

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM

  • Powitanie uczestników
  • Miejsce i rola opiekunów nieformalnych osób starszych w systemie polityki społecznej
  • Model wsparcia osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania
  • Błędy w opiece nad chorymi z demencją i chorobą Alzheimera w szczególności – Alzheimer Polska
  • Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kraków (do potwierdzenia)
  • Problemy i potrzeby opiekunów nieformalnych osób starszych – wyzwania dla europejskiej polityki społecznej. Doświadczenia partnerów zagranicznych
  • Kompetencje opiekunów nieformalnych osób starszych – prezentacja rezultatów projektu HomeCare.
  • Podsumowanie i dyskusja

Udział w SEMINARIUM jest nieodpłatny.

Link do formularza zgłoszeniowego:

TUTAJ

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 sierpnia 2022 r.  

Dzisiaj tj 16.08.2022 r zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na udział stacjonarny, teraz można się zgłaszać tylko na transmisję online.

Serdecznie zapraszamy!

Accessibility