Cele

  • wzmocnienie umiejętności opiekuńczych (wiedzy i umiejętności) dorosłych – opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki domowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi.
  • zapewnienie profesjonalnej, spersonalizowanej i opartej na relacjach szkolenia w zakresie opieki domowej dla opiekunów nieformalnych osób starszych.
  • promowanie uczenia się przez całe życie m.in. poprzez oferowanie  elastycznych ścieżek uczenia się  osób dorosłych z wykorzystaniem otwartej internetowej platformy edukacyjnej.

Grupa docelowa

Osoby dorosłe pełniące rolę opiekuna nieformalnego, tj. dostarczają regularnego, trwałego, fizycznego i/lub emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia codziennego osobie starszej.

Pojęcia nieformalny opiekun lub opiekun rodzinny czy naturalny są coraz częściej używane w dyskusjach i literaturze dotyczącej opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Obejmuje najczęściej członka rodziny osoby starszej, sąsiada, przyjaciela lub innej osoby z otoczenia, który pomaga osobie starszej w codziennych czynności w jej środowisku naturalnym, czyli w domu.

Pośrednio, adresatem są same osoby starsze: korzystanie przez opiekunów z zasobów HomeCare umożliwi osobom starszym na uzyskanie w miejscu zamieszkania bardziej profesjonalnej i bardziej dopasowanej do ich potrzeb opieki, zapewni im też lepszą jakość życia w związku z większą wiedzą i lepszymi umiejętnościami opiekunów.

Profesjonalizacja usług tej grupy opiekunów stanowi wydatne uzupełnienie i wsparcie dla instytucjonalnego systemu opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania i w bardziej zindywidualizowany sposób, co jest szczególnie ważne i potrzebne w kontekście przytoczonych wyżej danych statystycznych i prognoz demograficznych.

Rezultaty

W ramach projektu powstaną:

  • Ścieżka uczenia się sprawowania opieki domowej nad osobami starszymi dla opiekunów nieformalnych, która zakłada holistyczne podejście do kwestii sprawowania opieki nad niesamodzielną osobą starszą w domu, tzn. dostarcza podstawowej wiedzy i umiejętności  w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczych i proaktywnego podejścia do starzenia się podopiecznego.
  • Szkolenie online dla opiekunów nieformalnych osób starszych w domu, który ma służyć wyposażeniu osób dorosłych w niezbędne kompetencje (wiedzę i umiejętności) do pełnienia roli opiekuna dla niesamodzielnych osób starszych.
Accessibility