Starzenie się demograficzne jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla Europy. Prognozy demograficzne wskazują, że do 2060r. 30% populacji Europejczyków (155mln) będzie w wieku 65lat i więcej -dziś to 19%.

(Źródło: Relationship-Based Home Care: A Sustainable Solution For Europe’s Elder Care Crisis; 2018 Global Coalition on Aging). 

Skala tego zjawiska i pojawiające się już ograniczenia w dostępności do instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi sprawia, że istotny jest rozwój nieformalnych usług opiekuńczych.

Najbardziej skuteczną metodą sprawowania opieki nad osobą starszą jest ta świadczona w miejscu jej zamieszkania, czyli w jej naturalnym środowisku. Jest to opieka sprawowana przez tzw. nieformalnych opiekunów (lub inaczej naturalnych opiekunów lub też opiekunów rodzinnych), jakimi są członkowie rodziny, sąsiedzi, przyjaciele i bliscy osoby starszej i trwa tak długo, jak jest to tylko możliwe przede wszystkim ze względów zdrowotnych osoby starszej.  

Projekt HomeCare jest odpowiedzią na występującą i pogłębiającą się lukę kompetencyjną w obszarze opieki domowej nad osobami starszymi, sprawowaną coraz częściej przez osoby dorosłe z ich najbliższego otoczenia, tj. członków rodziny, sąsiadów, itd.  (obecnie w Europie około 60% opiekunów osób starszych to najbliższa rodzina). Opiekunowie sprawując taką opiekę domową posiłkują się zwykle wyłącznie własną intuicją i doświadczeniem życiowym a nie sprawdzoną merytoryczną wiedzą teoretyczną i praktyczną. Ten niedostatek fachowej wiedzy i umiejętności w sprawowaniu funkcji opiekuńczych wynika najczęściej z konieczności radzenia sobie z zupełnie nową dla nich sytuacją. Zostanie opiekunem osoby najbliższej nie jest często samodzielnym wyborem osoby, ale staje się to w wyniku nagłego zdarzenia lub narastającego w czasie problemu w związku ze stanem zdrowotnym bliskiej osoby.

Stąd inicjatywa stworzenia ścieżki uczenia się dotyczącej rozwijania kompetencji opiekuńczych nieformalnych opiekunów osób starszych w domu.

Accessibility