Obszar szkoleniowy 1: Opieka nad osobą starszą

Module 1.1.
Podstawowe choroby wieku starczego

Podstawowa wiedza na temat chorób wieku starczego. Identyfikacja objawów najczęstszych problemów zdrowotnych osoby starszej.

Module 1.2.
Pierwsza pomoc i proste zabiegi medyczne

Podstawowe pomiary u osoby starszej. Zapobieganie powikłaniom związanym z unieruchomieniem osoby starszej..

Module 1.3.
Higiena osobista

Zabiegi higieniczne i kosmetyczne wykonywane przy wymagającej opieki osobie starszej.

Module 1.4.
Żywienie u osoby starszej

Ogólne zasady żywienia. Dieta osób starszych przy wybranych chorobach. Błędy w żywieniu osób starszych. Zasady przygotowywania i przechowywania posiłków.

Module 1.5.
Opieka i higiena w czasie epidemii

Przepisy sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące przy opiece nad osobą starszą.


Obszar szkoleniowy 2: Inteligencja emocjonalna opiekuna nieformalnego

Module 2.1.
Inteligencja emocjonalna w opiece nad osobą starszą

W tym module opiekun nabierze podstawowej wiedzy na temat różnych emocji, co stanowi nieocenioną pomoc przy opiece nad osobą starszą. W trakcie opieki opiekun często spotyka się z różnymi reakcjami ze strony osób starszych, dlatego też ważne jest, aby móc je rozpoznać i zareagować na nie w sposób dojrzały i zrównoważony.

Module 2.2.
Radzenie sobie ze stresem

Zespół stresu opiekuna występuje u osób, które sprawują długotrwałą opiekę nad starszą lub przewlekle chorą osobą.

Module 2.3.
Wypalenie, depresja i wykluczenie społeczne opiekuna nieformalnego

Pełnienie roli opiekuna dla osoby z rodziny – choć godne podziwu i satysfakcjonujące – może być również niesamowicie wyczerpujące oraz skutkować wypaleniem i depresją. Depresja może dotyczyć zarówno opiekuna, jak i osoby starszej znajdującej się pod jego opieką.

Download the training path

(PDF document 1.3MB)

Accessibility